Akt zwrotu pokarmu

Jedną z najważniejszych cech biologicznych Przeżuwaczy jest to, iż spożyty pokarm, poddany w żwaczu złożonym przemianom fermentacyjnym, podlega – zwrotowi (regurgitatio) w kierunku jamy ustnej, aby uległszy tutaj – przeżuciu (ruminatio} udać się poprzez rynienkę przełykową do ksiąg i dalej do trawieńca. Akt zwrotu pokarmu, czyli przesunięcia miazgi pokarmowej z żwacza do przełyku, nie jest funkcją fali antyperystaltycznej żwacza, lecz następuje wskutek spadku ciśnienia wewnątrzprzełykowego, pochodzenia oddechowego. Skórcze mięśniówki żwacza mają na celu jedynie rozmieszczenie karmy oraz przetasowywanie jej. Jelito (intestinum). U odźwiernika żołądkowego (pylorus) rozpoczyna się – jelito (intestinum), kończące się w kroczu-odbytem ( anus}. Jelito jest częścią trawienną i chłonną przewodu pokarmowego, przy czym dla sprawowania pierwszej czynności jest wyposażone w odpowiednie –gruczoły jelitowe (glae. intestinales), narządami zaś wchłaniającymi są – kosmki jelitowe (villi intestinales). W związku z tym, że długość jelita jest zawsze znaczna (u Rhinopoma spośród Chiroptera wynosi podwójną długość całego ciała, a u Poruoposia spośród Odontoceti wykazuje rekordową długość 32 długości ciała; nic zatem dziwnego, że stykając się w swym przebiegu z coraz to odmiennym odczynem chemicznym – miazgi pokarmowej (chymus), jelito różnicuje się na kilka odcinków, odrębnych pod względem czynnościowym i morfologicznym. [przypisy: szóstka weidera efekty, zomiren opinie, hyalobarrier gel ]

Powiązane tematy z artykułem: hyalobarrier gel szóstka weidera efekty zomiren opinie