Budowa zoladka

Budowa żołądka u Ruminantia jest tak charakterystyczna, zarówno pod względem biologicznym jak i taksonomicznym, że nolens rolens musimy się na tym temacie zatrzymać nieco dłużej. Żołądek Przeżuwaczy jest –żołądkiem złożonym i wielokomorowym. Charakterystyka podrzędu Ruminantia: Parzysto-kopytowce (Artiodactyla). Trzonowce i przedtrzonowce typu półksiężycowatego (Selenodontia), uwstecznienie siekaczy górnych, łożysko typu liścieniowa tego, na głowie często narostki. Obecny stan Przeżuwaczy świadczy niewątpliwie o swoistym rozwoju świata roślinnego l o daleko posuniętym przystosowaniu się tych ssaków do spożywania pokarmu na ogół trudno strawnego. Celem uwypuklenia znaczenia tej cechy budowy żołądka dla Przeżuwaczy załączam zwięzły wykaz systematyczny tego podrzędu. Żołądek Narostkowców (Pecora) jest żołądkiem złożonym, czterokomorowym, przy czym trzy pierwsze komory są wyosobnionymi częściami przedsionkowymi (partes vestibulares) innych ssaków, komorę zaś czwartą, ostatnią, stanowi wyemancypowana – część gruczołowa (pars glandularis). Żołądek ten, jako całość, jest wielki. Pojemność jego np. u owcy i u kozy wynosi około 30 litrów (ColliII). u krowy zaś waha się między 95-235 litrami. Oczywiście pojemność ta wzrasta wraz z wiekiem, co przedstawia poniższe zestawienie (częściowo wg Schmaltza). [przypisy: szóstka weidera efekty, zbm zdrowie bytom, indakaterol ]

Powiązane tematy z artykułem: indakaterol szóstka weidera efekty zbm zdrowie bytom