Budowa zoladka

Inaczej ma się rzecz w przypadkach szczególnych, gdy rodzaj pokarmu danego ssaka stwarza takie lub inne obciążenie śluzówki żołądkowej. Poniżej podaję przegląd ważniejszych form zróżnicowania żołądka, w kolejności wzrastającego powikłania jego budowy. Główne różnice polegają na odmiennej budowie nabłonka i na niejednakowym zasięgu gruczołów, co razem biorąc wpływa i na kształt zewnętrzny tego narządu. Budowa żołądka, którą opisałem powyżej, cechuje nie tylko większość Owadożernych. Z niewielkimi odchyleniami występuje ona także u Chiroptera, Camivora , Primates i Hominidae. Wszystkożerne Suidae posiadają żołądek, który wykazuje pierwsze objawy powikłania. Wyrażają się one w tym, że nabłonek wielowarstwowy płaski, pochodzenia przełykowego, wkracza w obręb żołądka, wypierając na niewielkiej przestrzeni nabłonek jednowarstwowy cylindryczny, a więc wydzielniczy. W odróżnieniu od tej części gruczołowej (pars glandularis), zajmującej pozostałość żołądka, część pokrytą nabłonkiem wielowarstwowym płaskim pozbawioną gruczołów będziemy nazywać – częścią przedsionkową (pars vestibularis) żołądka. Stanowi ona odcinek mechaniczny, służący do przecierania po kurniu, a poza tym prawdopodobnie pełni funkcje kadzi fermentacyjnej. [patrz też: flutikazon, kaletka podbarkowa, euromedicus gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedicus gdynia flutikazon kaletka podbarkowa