Drugi zwieracz jest umieszczony w faldzie katowym

Drugi zwieracz jest umieszczony w fałdzie kątowym. Jest to – zwieracz kątowy (sphincter ventricuii) (Ellenberger). W części środkowej odcinka odźwiernikowego żołądka zaznacza się – zwieracz odźwiernikowy (sphincter praepyloricus), wyosobniający z części odźwiernikowej wraz ze zwykłym – zwieraczem odźwirnikowym (sphincter pyloricus) tak zwany-przedsionek odźwiernikowy (antrum pyloricum). Rozumie się samo przez się, że dążność do wyosobnienia się przedsionka odźwiernikowego należy uważać za objaw morfologiczny podziału pracy żołądka. Wypieranie części gruczołowej (pan, glandularis) przez jałową pod względem wydzielniczym część przedsionkową (pars vestibularie) zaznacza się wyraźniej u niektórych spośród Rodentia . U myszy (Mus musculus L. ), jak już była wzmianka, połowa żołądka jest zajęta przez część przedsionkową, a u polnika zwyczajnego (Microtus arralis PalI. ) tylko drobny odcinek śluzówki posiada charakter części gruczołowej. Prawdopodobnie odgrywa tutaj dużą rolę spożywanie drewna. Pominąwszy różnice ilościowe mamy jednak i w danym przypadku do czynienia z żołądkiem złożonym, choć zewnętrznie jednokomorowym. [więcej w: test coombsa, piotrek rajtar, euromedicus gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedicus gdynia piotrek rajtar test coombsa