Jakość życia z terapią defibrylacyjną lub Amiodaron w niewydolności serca ad

W związku z tym zbadaliśmy wpływ terapii ICD z premedytacją na jakość życia związaną ze zdrowiem w teście nagłej śmierci sercowej w niewydolności serca (SCD-HeFT) (numer ClinicalTrials.gov, NCT00000609). Chociaż amiodaron nie poprawił przeżycia w naszym badaniu, wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że może to poprawić stan funkcjonalny.7,8 W związku z tym raportujemy również o wynikach jakości życia wynikających z porównania stosowania amiodaronu i placebo w tym badaniu. próba.
Metody
Populacja pacjentów i przegląd badań
Pomiędzy 16 września 1997 r. A 18 lipca 2001 r. SCD-HeFT zarejestrowało 2521 pacjentów, którzy mieli co najmniej 18 lat i którzy mieli New York Heart Association przewlekłą, stabilną zastoinową niewydolność serca klasy II lub III oraz frakcję wyrzutową lewej komory 35% lub mniej. Projekt badania, metody i pierwotne wyniki SCD-HeFT zostały wcześniej zgłoszone. Przyczyną niewydolności serca było niedokrwienie u 52% pacjentów i niedokrwienia w 48%. Dziewięćdziesiąt procent badanych pacjentów było zapisanych do Stanów Zjednoczonych, pozostali w Kanadzie i Nowej Zelandii.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania supernowoczesnej terapii medycznej oraz amiodaronu (Cordarone, Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals), placebo amiodaronu lub konserwatywnie zaprogramowanego jednokomorowego ICD (Medtronic, model 7223). Terapię rozpoczęto w warunkach ambulatoryjnych zgodnie z protokołem. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 45,5 miesięcy (zakres od 24 do 72), leczenie ICD wiązało się z 23% zmniejszeniem śmiertelności w porównaniu z leczeniem farmakologicznym, podczas gdy leczenie amiodaronem nie wiązało się ze znaczącym wpływem na śmiertelność.
Badanie jakości życia
Część badania dotycząca jakości życia została sfinansowana przez National Heart, Lung and Blood Institute. Autorzy zaprojektowali badanie, zbierali i analizowali dane oraz przygotowywali manuskrypt. Sponsorzy korporacyjni, którzy przyczynili się do poparcia procesu (Wyeth-Ayerst Laboratories, Knoll Pharmaceuticals i Medtronic) nie mieli żadnej roli w projektowaniu, analizie lub interpretacji badania jakości życia.
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę, a badanie przeprowadzono we współpracy z National Heart, Lung and Blood Institute. Instytucjonalna komisja rewizyjna lub komitet etyczny w każdym miejscu zatwierdził protokół badania.
Metody gromadzenia danych
Jakość życia mierzono za pomocą ustrukturyzowanych wywiadów w punkcie wyjściowym, w 3 i 12 miesiącu oraz po 30 miesiącach lub po zakończeniu badania. W każdym miejscu koordynator badania przeprowadzał wywiady w czasie zaplanowanej wizyty w klinice lub telefonicznie, jeśli pominięto wizytę w klinice. Każdemu koordynatorowi miejsca zapewniono specjalne szkolenie w celu zapewnienia standaryzacji gromadzenia danych. Zgodnie z protokołem, podstawowe oceny jakości życia miały być przeprowadzone po uzyskaniu świadomej zgody i przed randomizacją. Dalsze oceny jakości życia miały być wykonane w ciągu miesiąca przed planowanym kontaktem lub po nim. W przypadku pacjentów, którzy byli zbyt chory, aby wypełnić pełny kwestionariusz, mieli barierę językową lub w inny sposób nie mogli uczestniczyć w pełnym wywiadzie, zebrano krótki formularz pełnomocnictwa.
Miary jakości życia
Dwa działania zostały wstępnie określone jako podstawowe wyniki w części dotyczącej jakości życia badania: wskaźnik aktywności Duke a Duke (DASI), odzwierciedlający fizyczne funkcjonowanie serca oraz badanie wyników 36-elementowych badań lekarskich (SF-36 ) Mental Health Inventory 5 (MHI-5), odzwierciedlające dobrostan psychiczny
[podobne: wędrujące jądra, laktomag b6, flutikazon ]

Powiązane tematy z artykułem: flutikazon laktomag b6 wędrujące jądra