jelito cienkie

Wytwarzają one pepsynę. Warto tutaj zauważyć, że pod względem charakteru odczynu treści pokarmowej w dwunastnicy należy rozróżnić dwa zasadnicze odcinki: – odcinek o odczynie kwaśnym, obejmujący część ograniczoną z jednej strony odźwiernikiem, a z drugiej ujściami przewodów wydzielniczych wątroby i trzustki (p. niżej) i – odcinek zasadowy, odpowiadający pozostałej części dwunastnicy i rozciągający się następnie również na jelito cienkie. Pod wpływem jonów wodorowych nabłonek odcinka kwaśnego wytwarza zaczyn, zwany enterokinaą, która pobudza czynność trypsyny trzustkowej, oraz hormon, zwany sekretyną, który po wchłonięciu przez naczynia krwionośne pobudza drogą krwiobiegu trzustkę, a po części i wątrobę. Wymieniona właściwość dwunastnicy, tj. zdolność wytwarzania hormonu, stawia ją w szeregu gruczołów dokrewnych. Funkcja wydzielnicza dwunastnicy jest regulowana odczynem wypełniającej ją treści pokarmowej i pozostaje pod kontrolą chemoreceptorów splotu podśluzówkowego Meissnera, n. błędnego (n. X) i n. trzewnego (n. splanchrucus). [przypisy: jak wyleczyć zajady, nowomed kraków, nowomed kraków warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: jak wyleczyć zajady nowomed kraków piotrek rajtar