Nablonek

Rzeczywiście wytwarza on swoisty śluz, nierozpuszczalny w kwasie solnym, a zatem dobrze zabezpieczający śluzówkę przed trawiącym działaniem soku żołądkowego. Nabłonek ten, wpuklający się do wnętrza śluzówki, tworzy niezmiernie ważne gruczoły żołądkowe(glandulal; gastlicae). Są to gruczoły typu cewkowego, rozgałęzione i sięgające dnem aż do mięśniówki śluzówkowej (muscularis mucosae), która je oddziela od podśluzówki. Gruczoły żołądkowe są stłoczone tak gęsto, że pozwala nam to uznać ścianę omawianego odcinka układu pokarmowego za jeden wielki gruczoł, blaszkowato obejmujący światło A żołądka. W ten sposób żołądek jest nie tylko zbiornikiem, ale jednocześnie narządem wydzielniczym. Rozróżniamy trzy rodzaje gruczołów żołądkowych. a) – Gruczoły wpustowe (gae. cardiacae), które są umieszczone w części wpustowej żołądka, b) – gruczoły denne (glae. fundicae), zajmujące całe dno (fundus) i będące zatem typem najbardziej rozpowszechnionym. W skład gruczołów dennych wchodzą dwa rodzaje komórek . Są to: jaśniejsze, pepsynotwórcze komórki główne oraz ciemniejsze, mniej liczne, wytwarzające kwas solny – komórki okładzinowe Wydzielina obu rodzajów komórek produkuje-sok żołądkowy (succus gastricus). [przypisy: mięsień półścięgnisty, jak wyleczyć zajady, kaletka podbarkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: jak wyleczyć zajady kaletka podbarkowa mięsień półścięgnisty