Niedobór odporności dla dorosłych w Tajlandii i na Tajwanie AD 7

Odkrycia w dużej mierze wykluczyły główne defekty mendlowskie związane z rozsianym zakażeniem mykobakteriami i oportunistycznymi. Aktywność osocza
Aktywność biologiczna autoprzeciwciał in vitro, według cytometrii przepływowej indukowanego przez interferon-? przetwornika sygnału i aktywatora fosforylacji transkrypcji (STAT1). Panel A pokazuje hamowanie fosforylacji STAT1 w próbkach osocza od pacjentów z rozsianym oportunistycznym zakażeniem i autoprzeciwciałami przeciw-interferonem ?. Linia ciągła wskazuje medianę dla pacjentów, którzy byli dodatni dla autoprzeciwciał, a linia przerywana wskazuje medianę dla pacjentów, którzy byli ujemni dla autoprzeciwciał. Wartość P, oparta na teście sumy rang Wilcoxona, dotyczy różnicy w wartościach mediany fosforylacji między pacjentami, u których wystąpiło autoprzeciwciało i pacjentami z ujemnym autoprzeciwciałem. Panel B pokazuje, że aktywność blokująca anty-interferon ? jest nadawana przez IgG swoiste dla interferonu-?, ale jest nieobecna w IgG zubożonej na kolumnie interferonu-? u trzech pacjentów z autoprzeciwciałami przeciwko interferonowi ?. Całkowitą IgG oceniano u uczestników kontrolnych 203, którzy nie mieli autoprzeciwciał przeciwko interferonowi ?.
Aby ocenić wpływ osocza pacjenta na sygnalizację interferonu ?, prawidłowe PBMC inkubowano w 10% osoczu. Zwiększenie wytwarzania TNF-? wywołanego interferonem-? było nieobecne w komórkach inkubowanych z próbkami osocza zawierającymi przeciwciało dodatnie (P <0,001) (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Fosforylacja STAT1 indukowana przez interferon ? została również zniesiona przez próbki osocza z dodatnim przeciwciałem od pacjentów w grupach i 2 (P <0,001) (Figura 3A).
Niemal wszystkie próbki osocza zawierające autoprzeciwciała przeciwko interferonowi ? hamowały fosforylację STAT1 indukowaną przez interferon-?, jednocześnie pozwalając na fosforylację STAT1 indukowaną przez interferon-? (fig. S6 w dodatkowym dodatku). Wyniki te potwierdziły specyficzność hamowania interferonu ?. Ocena frakcji osocza oczyszczonego z próbek pobranych od pacjentów wykazała, że frakcje zubożone w IgG (ale zawierające IgM i IgA) i wszystkie frakcje od pacjentów bez autoprzeciwciał anty-interferon ? zezwalają na fosforylację STAT1 indukowaną przez interferon ? (ryc. S4 w Dodatek dodatkowy). Ponadto, tylko IgG, które było swoiste dla anty-interferonu-?, a nie zubożone IgG przeciwko autoprzeciwciałom przeciw interferonowi ?, zapobiegały fosforylacji STAT1 indukowanej przez interferon ? (figura 3B). Warto zauważyć, że próbki osocza zawierające autoprzeciwciała anty-interferon-? od jednego pacjenta, każdy w grupach 3, 4 i 5 (Figura 2) nie blokowały fosforylacji STAT1 (Figura 3A)
[patrz też: żołądek przeżuwaczy, syrop stodal, zbm zdrowie bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: syrop stodal zbm zdrowie bytom żołądek przeżuwaczy