Obecnosc miocytów prazkowanych w rynience przelykowej

Zarówno sklepienie jak i wargi rynienki przełykowej są wyposażone w silną mięśniówkę prążkowaną, pochodzącą z pasem zakończeniowych mięśniówki przełykowej. Obecność miocytów prążkowanych w rynience przełykowej Przeżuwaczy posiada nie wątpliwe znaczenie w biomechanice tej rynienki. Należy zauważyć, że rynienka, jako całość, wykazuje lekki skręt spiralny. Powierzchnia żwacza jest• wysłana śluzówką o nabłonku wielowarstwowym płaskim i jest pozbawiona gruczołów. Śluzówkę tę cechuje ponadto obecność drobnych wyniosłości (u krowy do 10 mm, u owcy do 5 mm), zwanych-brodawkami żwaczowymi (papillae ruminales), służącymi prawdopodobnie do przecierania treści pokarmowej. W każdym razie nic nie przemawia za tym, aby brodawki te miały charakter narządów wchłaniających. Za wyjątkiem przedsionka żwaczowego i rynienki przełykowej, zawierającej miocyty prążkowane, ściany pozostałych odcinków zawierają mięśniówkę gładką. Z powyższego wynika, że granica między żwaczem i czepcem nie jest zbyt wyraźna, co pozwala tym przedżołądkom na swobodną komunikację wzajemną. Wnętrze żwacza jest wypełnione, poza treścią pokarmową, obfitą florą bakteryjną i fauną wymoczkową (Oiliata). [przypisy: zomiren opinie, zbm zdrowie bytom, szóstka weidera efekty ]

Powiązane tematy z artykułem: szóstka weidera efekty zbm zdrowie bytom zomiren opinie