Obecnosc nablonka wielowarstwowego plaskiego zabezpiecza sciane zwacza przed szkodliwym dzialaniem zaczynów

Bakterie także biorą czynny udział we wstępnych procesach trawiennych. Obecność nabłonka wielowarstwowego płaskiego zabezpiecza ścianę żwacza przed szkodliwym działaniem zaczynów, wydzielanych przez wspomniane saprofitowe bakterie. Żwacz, wypełniony treścią pokarmową, zarówno w piętrze dolnym jak i w piętrze górnym . Na samym dnie żwacza jest umieszczone siano, spożyte w przeddzień śmierci zwierzęcia, powyżej zaś spoczywa warstwa ziarna, a jeszcze wyżej warstwa siana, spożyta na wiele godzin przed zgonem. U Tylopoda śluzówka tworzy liczne komory wodne (cellulae aquaeae), służące do magazynowania wody . Przegrody ograniczające te komory są wyposażone w pasma mięśniowe. Czepeic (reticulum) stanowi drugą część przedsionkową żołądka Przeżuwaczy. Ma on postać workowatego, kulistego zachyłka, odchodzącego od końca przedniego żwacza i łączy się z nim za pośrednictwem wielkiego – otworu żwaczowo-czepcowego (ostium. ruminoreticulare). Drobny – otwór czepcowo-księgowy (ostium reticuloomasicum}, umieszczony na końcu rynienki przełykowej, prowadzi z czepca do ksiąg (om asus), Powierzchnia wewnętrzna śluzówki o nabłonku wielowarstwowym płaskim tworzy charakterystyczne – listewki czepcowe (cristae reticulares), łączące się między sobą na podobieństwo przegródek woskowych w plastrze miodu. Ograniczają one płytkie – komory czepcowe (oellulae reticuli). [więcej w: kaletka podbarkowa, mięsień półścięgnisty, indakaterol ]

Powiązane tematy z artykułem: indakaterol kaletka podbarkowa mięsień półścięgnisty