ODPORNOSC, TKANKOWA

ODPORNOŚĆ, TKANKOWA Stwierdzono również, że istnieje odporność tkankowa. Do badań w tym kierunku przyczynił się Besredka. Twierdzi on, że odporność tkankowa, jest źródłem odporności ogólnej. Twierdzenie swoje oparł autor a tym; że jeżeli królikowi wstrzyknąć zarazki czerwonki, to powstaje choroba i królik ginie. Badanie bakteriologiczne takiego królika wykazuje, że ani we krwi, ani w innym narządzie nie stwierdza się pałeczek czerwonki, lecz stwierdza się je wyłącznie w jelicie grubym. W tym więc przypadku tylko, jelito wykazuje wrażliwość na obecność tego zarazka, inne narządy nie, gdyś, W przeciwnym razie zarazek usadowiłby się w nich. Tkanki więc innych narządów są odporne na zarazki czerwonki. Besredka również uważa, że jedynym narządem wrażliwym na- pałeczkę: wąglika jest skóra i jeżeli zakazimy świnkę morską śmiertelną dawką wąglika z pominięciem skóry, to zwierzę pozostanie przy życiu. Wąglik więc jest. miejscową chorobą skórną, z której wtórnie rozwija się zakażenie ogólne. Autor wyciąga wniosek, że jeżeli uodpornimy wrażliwy narząd na działanie określonego zarazka, to choroba zakaźna nie wystąpi, gdyż inne narządy i tak są na nią niewrażliwe. O istnieniu odporności tkankowej można przekonać się w ten sposób że jeżeli zaszczepimy ospę do rogówki oka, to powstanie odporność tylko rogówki tego oka, natomiast drugie oko będzie na ospę wrażliwe, Supniewski twierdzi, że ,skóra zakaża się wąglikiem z powodu gorszej fagocytozy w skórze. Jaką, rolę odgrywa odporność tkankowa w ogólnym, zjawisku odporności, nie można w tej chwili ustalić. [podobne: laktomag b6, zomiren opinie, flutikazon ]

Powiązane tematy z artykułem: flutikazon laktomag b6 zomiren opinie