Okolica zwacza

Na przedzie, na pograniczu z czepcem, poprzez ścianę górną otwiera się przetyk. Okolica żwacza wyosobnia się tutaj lekko, jako- przedsionek żwaczowy (atrium ruminis), Koniec tylny żwacza jest rozszczepiony za pośrednictwem głębokiego, poziomego – wcięcia tylnego (incisura post. ) na dwa obszerne zachyłki: – worek górny(saccus sup. ) i worek dolny (saccus inf. ). Wciskające się w obrąb żwacza wcięcie tylne tworzy w jego wnętrzu – przegrodę (septum. horizontale), oddzielającą worek górny od worka dolnego. Wcięcie tylne (inclsura post. ) przedłuża się na ścianę prawą pod postacią poziomo ciągnącego się, płytkiego-rowka luźnego prawego , wyciskającego na powierzchni wewnętrznej żwacza fałd, zwany Grzebieniem podłużnym prawym (crista longitlldinatis dext. ) . Analogiczny – rowek podłużny prawy (sulcus Longitudinatis siri. ), ciągnąć się od wcięcia tylnego po ścianie lewej – tworzy na powierzchni wewnętrznej żwacza – grzebień podłużny lewy (crista longitlldinalis sin. ) . Wyżej wspomniana przegroda pozioma oraz obydwa grzebienie dzielą częściowo światło żwacza na dwie komory wtórne:- piętro górne (scala sup. ) i-piętro dolne (scala inf. ), szeroko komunikujące się między sobą. [przypisy: flutikazon, laktomag b6, nowomed kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: flutikazon laktomag b6 nowomed kraków