Ospa i niektóre inne choroby zakazne wytwarzaja odpornosc

Ospa i niektóre inne choroby zakaźne wytwarzają odporność, mimo że w ustroju nie udaje się stwierdzić przeciwciał. Nie przeczy to jednak temu, że odporność związana jest z przeciwciałami. Mogą bowiem w powstawaniu odporności wchodzić w grę zarówno czynniki komórkowe -jak i humoralne, które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie mogą się uzupełniać, jak to widzimy w uzupełnianiu się teorii celularnej i humoralnej w całym zagadnieniu odporności. f) Odporność czynna sztuczna Odporność nabyta może być uzyskana nie tylko przez przechorowanie tej czy innej choroby, ale także . przez uodpornienie sztuczne za pomocą tzw. wakcynacji tzn. wprowadzania do ustroju zarazków:. Jak szczepionki używa się zwykle zarazków, na które chcemy uodpornić ustrój, przy czym zarazki muszą być znacznie osłabione lub zabite i nie mogą posiadać silnych jadów. Osłabienie złośliwości zarazków można uzyskać albo przez ogrzanie, albo , przez przeprowadzenie ich przez inny ustrój (pasaż), też przez -dodanie do zawiesiny środków odkażających. [podobne: żołądek przeżuwaczy, rak jasnokomórkowy nerki, piotrek rajtar ]

Powiązane tematy z artykułem: piotrek rajtar rak jasnokomórkowy nerki żołądek przeżuwaczy