Jezeli na uodpornienie szczepionka potrzeba dluzszego czasu

Jeżeli na uodpornienie szczepionką potrzeba dłuższego czasu, to przez dodanie surowicy odpornościowej uzyskujemy od razu bierną odporność dzięki wprowadzeniu gotowych przeciwciał. Odporność bierna jest krótka, gdyż przeciwciała stosunkowo szybko wydalają się z ustroju przez nerki i przewód pokarmowy, lecz jest ona dostateczna do czasu wytworzenia odporności czynnej przez właściwy -antygen, znajdujący się w szczepionce. Szczepionki jednak z zabitych zarazków i uczulonych tzn. takich, które stykały się poprzednio z surowicą odpornościową, mają tę wyższość nad- szczepionkami z zarazków nie uczulonych, że są mniej toksyczne, gdy zawarta w nich endotoksyna jest zobojętniona przez niweczniki surowicy swoistej. Poza tym szczepionki silniej pobudzają krwinki białe do fagocytozy; Szczepionkami możemy nie tylko wytworzyć odporność w ustroju i zapobiegać zakażeniu, ale także możemy leczyć już istniejące zakażenie. Mimo: że w ustroju zakażonym już istnieją przeciwciała, nie mogą one często. zwalczyć zarazka. Podanie wtedy szczepionki przeciw :tym drobnoustrojom powoduje podniesienie zdolności opsoninowych surowicy i sprawniejszą. walkę z zarazkiem. Wskaźnik opsoninowy, który u chorego jest niski, zwiększa się po podaniu odpowiedniej szczepionki. [patrz też: psycholog warszawa, psychoterapeuta warszawa, gabinet psychologiczny ]

Nablonek

Rzeczywiście wytwarza on swoisty śluz, nierozpuszczalny w kwasie solnym, a zatem dobrze zabezpieczający śluzówkę przed trawiącym działaniem soku żołądkowego. Nabłonek ten, wpuklający się do wnętrza śluzówki, tworzy niezmiernie ważne gruczoły żołądkowe(glandulal; gastlicae). Są to gruczoły typu cewkowego, rozgałęzione i sięgające dnem aż do mięśniówki śluzówkowej (muscularis mucosae), która je oddziela od podśluzówki. Gruczoły żołądkowe są stłoczone tak gęsto, że pozwala nam to uznać ścianę omawianego odcinka układu pokarmowego za jeden wielki gruczoł, blaszkowato obejmujący światło A żołądka. W ten sposób żołądek jest nie tylko zbiornikiem, ale jednocześnie narządem wydzielniczym. Rozróżniamy trzy rodzaje gruczołów żołądkowych. a) – Gruczoły wpustowe (gae. cardiacae), które są umieszczone w części wpustowej żołądka, b) – gruczoły denne (glae. fundicae), zajmujące całe dno (fundus) i będące zatem typem najbardziej rozpowszechnionym. W skład gruczołów dennych wchodzą dwa rodzaje komórek . Są to: jaśniejsze, pepsynotwórcze komórki główne oraz ciemniejsze, mniej liczne, wytwarzające kwas solny – komórki okładzinowe Wydzielina obu rodzajów komórek produkuje-sok żołądkowy (succus gastricus). [przypisy: gabinet psychologiczny, Psycholog, psychologia pracy ]