Pomiedzy blaszkami widnieja waskie – zachylki miedzyblaszkowe

Pomiędzy blaszkami widnieją wąskie – zachyłki międzyblaszkowe (recessus interlaminares), łączące się w dole ze światłem przewodu księgowego. Jest rzeczą nader ważną, że w obrąb blaszek wdzierają się pasma mięśniowe, pochodzące od mięśniówki śluzówkowej (muscularis mucosae), z czego można wnosić, że blaszki są fałdami ruchomymi i w każdym razie mogą podlegać skracaniu. Zaznaczę tutaj wreszcie, że śluzówka żwacza i czepca jest zupełnie pozbawiona mięśniówki Obecność blaszek zwiększa niepomiernie powierzchnię wewnętrzną prawdopodobnie w związku z przeznaczeniem tego przedżołądka do odwadniania, pokarmu. Błonę śluzową, pozbawioną gruczołów, pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski. Mięśniówka śluzówkowa jest dobrze rozwinięta. Streszczając opis wyglądu wewnętrznego błony śluzowej trzech pierwszych ko- mór żołądka widzimy, że żwacza cechuje obecność-brodawek (papillae ruminales), czepiec jest wyposażony w -listewki(oristae reticulares), a księgi charakteryzują – blaszki (laminae omasi). Tak więc, w miarę posuwania się w kierunku trawieńca, błona śluzowa żołądka wykazuje coraz bardziej potęgującą się dążność do zwiększania swej powierzchni. [przypisy: rak jasnokomórkowy nerki, piotrek rajtar, kaletka podbarkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: kaletka podbarkowa piotrek rajtar rak jasnokomórkowy nerki