Ponizej sklepienia i wpustu rozposciera sie – czesc wpustowa

Na lewo od wpustu (cardia), którego zamykaniem są obarczone pasma przeponowe, otaczające rozwór przełykowy (hiatus oesophageus), widnieje uwypuklenie, które nazywamy-sklepieniem (forni ). U człowieka (w związku z pionizacją jego ciała) wnętrze sklepienia stanowi tzw. -komorę powietrzną (camera pneumatica), wypełnioną stale powietrzem. Poniżej sklepienia i wpustu rozpościera się – część wpustowa (pars cardiaca), która bez wyraźniejszej granicy przechodzi w część główną żołądka, zwaną – dnem(fundue). W prawo od dna daje się wyróżnić ważna – część odźwiernikowa (pars pylorica s. canalis pyloricus s. canalis egestorius), częstokroć oddzielona od dna za pośrednictwem płytkiego-wcięcia kątowego (incisura anguIaris), stanowiącego gwałtowne załamanie krzywizny mniejszej . Już tutaj zauważymy, że część odźwiernikowa jest rodzajem silnika albo pompy, wydalającej miazgę pokarmową, ściśle odmierzonymi porcjami, w kierunku dwunastnicy. Część odźwiernikowa kończy się u odźwiernika (pylorus). W miejscu tym widnieje okrężna – zastawka odźwiernikowa (valvula pylorica), w której środku znajduje się-otwór odźwiernikowy (foramenpyloricum). [przypisy: syrop stodal, euromedicus gdynia, zomiren opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedicus gdynia syrop stodal zomiren opinie