Rogowacenie słoneczne AD 7

Przebieg czasowy średniej złożonej. Złożony wynik reakcji miejscowej skórnej jest sumą sześciu indywidualnych wyników punktowych lokalnej reakcji skórnej (które wahają się od 0 do 4, z wyższymi liczbami wskazującymi na bardziej poważne reakcje), obliczanych podczas każdej wizyty studyjnej dla każdego pacjenta, z maksymalną liczbą wynik mieszany 24. W przypadku badań dotyczących tułowia lub kończyn pacjentów oceniano w dniach 1, 3, 8, 15, 29 i 57; w przypadku badań twarzy i skóry głowy pacjentów oceniano w dniach 1, 4, 8, 15, 29 i 57. I słupki wskazują błędy standardowe. Rysunek 4. Rysunek 4. Zdjęcia kliniczne dwóch pacjentów. Panel A pokazuje pacjenta ze zmianami na policzku. Zdjęcia zostały wykonane podczas badań przesiewowych, przed rozpoczęciem leczenia w dniu oraz w dniach 8, 15 i 57; Złożone wyniki reakcji miejscowej skóry w tych dniach, począwszy od dnia (linia podstawowa) wynosiły odpowiednio 2, 12, 7 i 1. Całkowity klirens do 57. dnia nie wystąpił u tego pacjenta, ale częściowy klirens zrobił. Panel B pokazuje pacjenta ze zmianami na ramieniu; fotografie zostały zrobione podczas badań przesiewowych, przed leczeniem w dniu iw dniu 57. Pacjent miał całkowity klirens do 57 dnia.
Średni (? SD) maksymalny wynik złożonej odpowiedzi miejscowej na skórę u pacjentów leczonych ingenolem mebutatem wynosił 9,1 ? 4,1 w porównaniu z 1,8 ? 1,6 dla osób otrzymujących placebo. Maksymalny wynik złożonej odpowiedzi miejscowej na skórę wyższy niż punkt wyjściowy odnotowano u 97,8% pacjentów leczonych ingenolem mebutatem iu 35,8% pacjentów otrzymujących placebo. W przypadku pacjentów z grupy otrzymującej ingenol mebutat, wynik złożony osiągnął wartość szczytową w dniu 4 i następnie spadł (ryc. 3). Ponad dwie trzecie pacjentów leczonych ingenolem mebutynianem (69,7%) miało wynik w skali miejscowej reakcji skórnej wynoszący 3 lub więcej na rumień, w porównaniu z jedynie 2,2% pacjentów otrzymujących placebo; u mniejszej liczby pacjentów leczonych ingenolem mebutatem wystąpił wynik 3 lub większy w przypadku płatkowania lub łuszczenia się, strupu, obrzęku, pęcherzyków lub krost, lub erozji lub owrzodzenia. Figura 4A pokazuje reakcje miejscowe u reprezentatywnego pacjenta, u którego punktacja osiągnęła maksimum około 8 dnia i zaczęła ustępować po wizycie 15 dnia, z wynikiem niższym niż punkt odniesienia po zakończeniu obserwacji.
Tabela 1. Tabela 1. Zdarzenia niepożądane w populacji bezpieczeństwa. Wystąpiła minimalna zmiana w pigmentacji i minimalne bliznowacenie w obu badanych grupach. Spośród wszystkich zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły podczas leczenia w grupie otrzymującej ingenol mebutat, najczęściej zgłaszano przypadki stosowania w miejscu podania (u 52 z 274 pacjentów [19,0%], w porównaniu z 7 z 271 [2,6%] pacjentów otrzymujących placebo) (Tabela 1). ). Najczęściej zgłaszanymi przez pacjentów leczonych ingenolem żelem mebutatowym były: ból (w 13,9%), świąd (8,0%) i podrażnienie (1,8%)
[przypisy: biała gęsta wydzielina z pochwy, nowomed kraków, laktomag b6 ]

Powiązane tematy z artykułem: biała gęsta wydzielina z pochwy laktomag b6 nowomed kraków