Rogowacenie słoneczne AD2

Terapie obejmują imikwimod, fluorouracyl, diklofenak i terapię fotodynamiczną. Wady obecnie dostępnych miejscowych terapii terenowych obejmują długi czas leczenia iw konsekwencji przedłużone reakcje miejscowe, które mogą prowadzić do mniej niż idealnego przestrzegania terapii. Konkretnie, różne preparaty imichimodu muszą być stosowane przez okresy od tygodni do miesięcy, fluorouracyl na tygodnie i diklofenak przez miesiące. Ingenol mebutate (LEO Pharma), makrocykliczny ester diterpenowy, jest aktywnym składnikiem soku rośliny Euphorbia peplus, który od dawna jest stosowany jako tradycyjne lekarstwo na typowe zmiany skórne, w tym zmiany nowotworowe.4,5 Badania przedkliniczne wykazały że ingenol mebutynian jest plejotropowym efektorem indukującym szybką i bezpośrednią śmierć komórki i odpowiedzi immunologiczne, w których pośredniczy specyficzna aktywacja kinazy białkowej delta C, w tym rozerwanie oksydacyjne za pośrednictwem neutrofili i klirens nowotworów.6-8. Obecne badania przeprowadzono w celu oceny skuteczności. i bezpieczeństwo ingenolowego żelu mebutatowego, w porównaniu z żelem nośnikowym, podawanym raz dziennie przez 2 do 3 kolejnych dni do przyległego pola 25 cm2 zawierającego rogowacenie słoneczne.
Metody
Projekt badania
W czterech wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach z podwójną ślepą próbą z grupą równoległą, pacjentów z aktywowanymi rogowaceniem skóry przydzielono losowo do otrzymywania ingenolu mebutynianu lub placebo do samodzielnego stosowania. Kryteria kwalifikacji obejmowały wiek wynoszący co najmniej 18 lat oraz obecność od czterech do ośmiu klinicznie typowych, widocznych i dyskretnych rogowacenia słonecznego w obrębie sąsiadującego pola o powierzchni 25 cm2 na twarzy lub skórze głowy lub na tułowiu lub kończynach. Kobiety w wieku rozrodczym musiały stosować skuteczną kontrolę urodzeń. Próby przeprowadzono między wrześniem 2008 r. A lutym 2009 r. (PEP005-014), czerwiec i wrzesień 2009 r. (PEP005-016 i PEP005-025) oraz w lipcu i październiku 2009 r. (PEP005-028).
Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli docelowy obszar leczenia znajdował się w odległości mniejszej niż 5 cm od niecałkowicie zagojonej rany lub w obrębie 10 cm od podejrzanego raka podstawnokomórkowego lub płaskonabłonkowego, jeśli wcześniej byli leczeni ingenolem z żelem mebutynowym lub jeśli obszar leczenia docelowego zawierał zmiany przerostowe i hiperkeratotyczne, rany skórne lub zmiany, które nie reagowały na powtarzające się zabiegi kriochirurgiczne. Dodatkowymi kryteriami wykluczającymi były niedawne stosowanie leków lub innych metod leczenia, które mogą wpływać na ocenę obszaru leczenia (np. Leki miejscowe, sztuczne garbniki, leki immunosupresyjne, leki immunomodulujące, leki cytotoksyczne, fototerapia promieniowaniem ultrafioletowym B, inne terapie z powodu rogowacenia słonecznego lub doustne retinoidy).
Zakwalifikowani pacjenci z rogowaceniem słonecznym na twarzy lub skórze głowy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 0,01% żelu mebutanu ingenolu lub żelu do samodzielnego naniesienia na obszar przylegający do 25 cm3 raz dziennie przez 3 kolejne dni; osoby z rogowaceniem słonecznym na tułowiu lub kończynach zostały losowo przydzielone do otrzymywania ingenolu mebutynianu w postaci żelu 0,05% lub żelu nośnego do samodzielnego nałożenia na przyległy obszar 25 cm2 raz dziennie przez 2 kolejne dni
[więcej w: zomiren opinie, kaletka podbarkowa, hyalobarrier gel ]

Powiązane tematy z artykułem: hyalobarrier gel kaletka podbarkowa zomiren opinie