Rozwój zoladka

Wzajemne przemieszczenia komór oraz powstanie różnorodnych wyniosłości śluzówkowych przyczyniają się do powikłania tak prostej pierwotnie budowy. Rozwój żołądka Przeżuwaczy nie jest jeszcze ukończony w chwili przyjścia płodu na świat. W związku z tym, że noworodek odżywia się jedynie mlekiem, trzy pierwsze komory, tj. żwacz, czepiec i księgi, jako części żołądka przystosowane do przyjmowania pokarmu roślinnego, są jeszcze słabo rozwinięte, zaś jest jedynie komora czwarta, trawieniec. Z chwilą usamodzielnienia się młodego zwierzęcia, stosunki wielkości komór żołądkowych ulegają odwróceniu: pojemność komór przedsionkowych znacznie przewyższa pojemność trawieńca. Ż wacz (rumen ) . Żwacz lila postać wielkiego worka (pojemność u krowy wynosi około 160 litrów), spłaszczonego z boków, wypełniającego lewą połowę jamy brzusznej i rozciągającego się wzdłuż jamy brzusznej od przepony aż po jamę miedniczą, a w kierunku pionowym od kręgosłupa do ściany brzusznej. W worku tym. możemy rozróżnić: – ścianę lewą (paries sin. ), stykającą się bezpośrednio ze ścianą tułowia i ścianę prawą (paries dext. ), sąsiadującą w górze z wątrobą, pośrodku z księgami, a w dole z trawieńcem. Obydwie ściany łączą się ze sobą w górze wzdłuż tępej- krawędzi górnej (mar go sup. ), a w dole wzdłuż równie tępej – krawędzi dolnej (margo inf. ). [podobne: kaletka podbarkowa, piotrek rajtar, euromedicus gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedicus gdynia kaletka podbarkowa piotrek rajtar