Sluzówka zoladkowa

Śluzówka żołądkowa (mucosa gastrica), widziana od strony światła żołądka, wykazuje szereg fałdów podłużnych, ciągnących się od wpustu w kierunku odźwiernika. Fałdy te, zwane fałdami śluzówkowymi (plicae mucosae), ulegają wygładzeniu przy znaczniejszym wypełnieniu żołądka treścią pokarmową. Obecność tych fałdów świadczy, że śluzówka jest rozrośnięta jak gdyby -ponad- miarę, co jest niezbędne przy tak wielkich wahaniach w sianie wypełnienia żołądka. Sam proces fałdowania i wygładzania się jest umożliwiony dzięki obecności podśluzówki (submucosa) o wiotkim utkaniu. Zabarwienie śluzówki prawidłowej jest różowawe, żółtawe, a niekiedy popieliste. Cała śluzówka składa się z drobnych (2 X 5 mm) pólek (areae gastricae) pooddzielanych od siebie płytkimi rowkami. Powierzchnia każdego z pólek jest usiana licznymi-dołkami (foreolae gastricae), stanowiącymi mikroskopijne ujścia gruczołów żołądkowych . Powierzchnia śluzówki jest okryta jednowarstwowym nabłonkiem cylindrycznym, z czego sądzimy, że jest to nabłonek czynny, wydzielniczy. [podobne: przychodnia medycyny pracy szczecin, wędrujące jądra, przychodnia medycyny pracy szczecin warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia medycyny pracy szczecin test coombsa wędrujące jądra