Trzustka rozwija sie z trzech zaczatków

Trzustka rozwija się z trzech zaczątków, powstających z pączkującego nabłonka dwunastnicy. Jednym z tych zaczątków jest zawiązek trzustkowy grzbietowy (pancreas do rsale), wrastający między obydwie blaszki krezki żołądkowej grzbietowej. Po stronie brzusznej dwunastnicy zwiastunem początku tworzenia się wielkich gruczołów dwunastniczych jest ukazanie się wgłębienia, które nazywamy – zatoką wątrobą (sinus hepaticus). Jak z samej nazwy wynika, stanowi ona ośrodek wątrobotwórczy. W bezpośrednim jej sąsiedztwie powstają dwa, symetrycznie położone pączkowania nabłonka, tworzące – z a wiązek trzustkowy brzuszny prawy (pancreas ventrale dext. ) i zawiązek trzustkowy boczny lewy (pancreas rentrale sin. ). Ten ostatni ginie niebawem, zawiązek zaś trzustkowy prawy (pancreas ventrale dext. ), dzięki skrętowi żołądka, zostaje bezpośrednio ku tyłowi od zawiązka grzbietowego. Obydwa zawiązki (pancreas dorsale i pancreas ventrale dext. ) łączą się wkrótce w jedną całość, przy czym z szypuły zawiązka brzusznego prawego powstaje – przewód trzustkowy Wirsunga (ductus pancreaticus Wirsungi), pozostający w ścisłej łączności z przewodem wydzielniczym wątroby, z szypuły zaś zawiązka grzbietowego rozwija się – przewód trzustkowy (ductus pancreaticus accessorius). [podobne: szpital pszczyna lekarze, ptg rekomendacje, dolmed usg ]

Powiązane tematy z artykułem: dolmed usg ptg rekomendacje szpital pszczyna lekarze