W sklad sluzówki wchodza

W skład śluzówki wchodzą – śluzówka właściwa (mucoea), – podśluzówka (submuoosa), a pomiędzy nimi-mięśniówka śluzówkowa (rnuscularis mucosae), obejmująca dwa układy włókien: – układ zewnętrzny podłużny (longitudinalis) i układ wewnętrzny – okrężny (circularis). Błona surowicza jelita stanowi listek trzewny otrzewnej (lamina visceralis peritonaei). Rozróżniamy dwa rodzaje związków wzajemnych otrzewnej z jelitem. W jednych przypadkach, częstszych i pierwotniejszych, otrzewna powleka wokół jelito i tworzy długi fałd, przytwierdzający je do ścian tułowia. Fałd ten nazywamy – klezką (rnesenterium), jelito zaś wyposażone w krezkę ma nazwę jelita krezkowego (intestinum mesenteriale). W zależności od długości krezki, jelito jest mniej lub więcej ruchome i przesuwalne. Przesuwalność jelita ma duże znaczenie w związku z nierównomiernym wypełnianiem się jego treścią pokarmową (jelita układają się zawsze tak, że we wszystkich okolicznościach zajmują minimum przestrzeni). W innych przypadkach jelito jest powleczone otrzewną jedynie od strony brzusznej. Taki odcinek jelita nie posiada krezki, jest więc oczywiście unieruchomiony. Nazywamy go – jelitem bezklezkowym (intestinum. amesenteriale). Należy ono do tzw. -narządów zewnętrzno- trzewnych (organa extra cavum peritonaei). Należy zaznaczyć, że bezkrezkowość jelita jest zawsze zjawiskiem wtórnym, A. [patrz też: mięsień półścięgnisty, szóstka weidera efekty, żołądek przeżuwaczy ]

Powiązane tematy z artykułem: mięsień półścięgnisty szóstka weidera efekty żołądek przeżuwaczy