W tym typie dwunastnicy rozrózniamy nastepujace czesci

Jest ona położona w okolicy grzbietowej jamy brzusznej i w najprostszym przypadku (np. u Hominidae i w ogóle u Primatess ma postać pętli w kształcie dużej litery C lub litery U. W tym typie dwunastnicy rozróżniamy następujące części: lekko rozszerzoną część początkową, przyodźwiernikową – opuszkę (bulbus duodeni), zmierzającą ku stronie prawej – część poziomą (pars horizontalis), kierującą się ku tyłowi – część zstępującą (pars descendens) i wreszcie zawracającą ku przodowi – część wstępująca (pars ascendens) dwunastnicy, kończącą się :u zagięcia dwunastniczo-czczego. W ramach pętli dwunastniczej jest ujęta głowa trzustki . W tego rodzaju ukształtowaniu dwunastnicy zagięcie dwunastniczo-czcze jest umieszczone w pobliżu opuszki. Zazwyczaj dwunastnica jest okryta otrzewną jedynie od dołu, stanowi więc narząd zewnątrzotrzewny. U Kopytowców i u Mięsożernych przebieg dwunastnicy jest bardziej złożony. Po odejściu od żołądka kieruje się ona mianowicie w prawo i dobrzusznie, jako – cześć zstępującą (pars descendens), następnie w – zgięciu brzusznym (Flexura ventralis) zawraca jeszcze silniej w stronę prawą jamy brzusznej, a jednocześnie do grzbietowo, już jako- część wstępująca (pars ascendens}, osiągając w ten sposób powierzchnię dolną prawej nerki. Tutaj dwunastnica gwałtownie zawraca ku tylowi, tworząc- zgięcie grzbietowe (ftexura dorsalis), po czym pod nazwą – części wstecznej (pars retrorersa) ciągnie się na krótkiej przestrzeni poziomo ku tyłowi aż do okolicy bieguna tylnego prawej nerki. [przypisy: jak wyleczyć zajady, laktomag b6, września dyżury aptek ]

Powiązane tematy z artykułem: jak wyleczyć zajady laktomag b6 września dyżury aptek