Wpływ epoetyny beta (rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny) na zapotrzebowanie na transfuzję u niemowląt o bardzo niskiej masie urodzeniowej ad

Niemowlęta z jednym z następujących wstępnie zdefiniowanych kryteriów zostały wykluczone przed randomizacją: choroba hemolityczna (11 niemowląt), transfuzja wymienna (6), hematokryt krwi żylnej powyżej 59 procent (24), liczba leukocytów powyżej 60 000 na milimetr sześcienny (0), liczba płytek krwi powyżej 750 000 na milimetr sześcienny (0), niewydolność nerek (10), skurczowe ciśnienie krwi powyżej 90 mm Hg (1), choroba sinicy lub poważne wady wrodzone wymagające operacji (15), udział w innej próbie terapeutycznej (9 ), przewidywane zwolnienie przed dniem 42 (113), wiek ciążowy powyżej 34 pełnych tygodni (10) lub brak zgody rodziców (155). Kryteria wycofania się z badania po randomizacji obejmowały dowolne z wymienionych powyżej i następujące: wentylacja lub ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych z ułamkiem zainspirowanego tlenu powyżej 0,40 po 6 dniu, ciężka reakcja w miejscu wstrzyknięcia, przyjęcie leków, które może mieć toksyczny wpływ na szpik kostny, infekcję przenoszoną pionowo, poważną operację, wypisanie przed upływem 42 dni lub wycofanie zgody rodziców.
Pacjenci
Od września 1991 r. Do grudnia 1992 r. Przyjęto 598 niemowląt, z których 354 zostało wykluczonych z badania w sposób opisany powyżej. Trzy z 244 niemowląt poddanych randomizacji również zostały wykluczone: wszystkie dane dotyczące 2 niemowląt zostały utracone, a leczenie (epoetyna) zostało przypadkowo pominięte u dziecka, którego zapisy nie zostały zakończone. Pozostałe 241 niemowląt oceniono w analizie zamiar-do-leczenia. Sześćdziesiąt jeden dzieci miało masy urodzeniowe od 750 do 999 g, 86 ważyło od 1000 do 1249 gi 94 ważyło od 1250 do 1499 g. Sto trzydzieści sześć niemowląt urodziło się przed 30 tygodniem ciąży.
Po randomizacji 61 niemowląt zostało wycofanych z powodów wymienionych powyżej. Trzy niemowlęta ukończyły badanie, ale przeszła wentylację dłużej niż dozwolony protokół. Zatem 177 niemowląt ukończyło badanie zgodnie z protokołem.
Podawanie epoetyny beta
Niemowlęta przydzielone do grupy epoetyny otrzymywały 250 jm epoetyny beta na kilogram, wstrzykiwano podskórnie do uda w poniedziałki, środy i piątki i rozpoczęto tak szybko jak to możliwe po randomizacji (dzień 3 do 5). Leczenie kontynuowano do dnia 40 do 42, w sumie 17 dawek. Liofilizowana epoetyna beta (Boehringer-Mannheim, Mannheim, Niemcy) przechowywana w fiolkach zawierających 1000 IU została rozpuszczona w jałowej wodzie, tak aby wstrzyknięta objętość wynosiła od 0,25 do 0,55 ml.
Zalecane leczenie żelazem
Doustna suplementacja żelazem (2 mg na dobę) rozpoczęła się w dniu 14 u wszystkich niemowląt. Jeśli poziom ferrytyny w surowicy spadł poniżej 100 ng na mililitr lub pojawiły się oznaki niedoboru żelaza (lub oba miały miejsce), zwiększono dawkę żelaza. Suplementacja witaminy E nie była częścią protokołu.
Transfuzje
Wytyczne dotyczące transfuzji zostały zaczerpnięte z doświadczeń uczestniczących lekarzy. Niemowlęta, które otrzymały wentylację lub miały mniej niż dwa tygodnie i miały objawy niedokrwistości, poddawano transfuzji, jeśli ich hematokryt spadł poniżej 40 procent, stężenie hemoglobiny spadło poniżej 14 g na decylitr (8,7 mmol na litr) lub próbki krwi w od ich poprzedniej transfuzji otrzymywano co najmniej 9 ml na kilogram
[podobne: rogowacenie słoneczne, piotrek rajtar, indakaterol ]

Powiązane tematy z artykułem: indakaterol piotrek rajtar rogowacenie słoneczne