Wspominajac o tak znacznej dlugosci jelita, trzeba wyjasnic jej znaczenie

Tymi kolejnymi odcinkami są: -dwunastnica (duodenum),-jelito cienkie (intestinum tenue),-okrężnica (colon), i wreszcie-odbytnica (rectum. ) . Rozpatrzymy ich budowę w podanym porządku. Wspominając o tak znacznej długości jelita, trzeba wyjaśnić jej znaczenie. Otóż jest rzeczą ze wszech miar pożądaną, aby miazga pokarmowa mogła się zetknąć na możliwie rozleglej powierzchni ze ścianą jelita. Sprzyjają temu: średnica jelita, nierówności jego ścian (kosmki i fałdy) i wreszcie jego długość. Biorąc ogólnikowo długość jelita jest większa u roślinożerców aniżeli u mięsożerców, a w szczególności przedstawia się następująco: u Canidae długość ,jelita jest 5 razy większa aniżeli długość ciała, u Equidae 10 razy, u Suidae 15, u Bovinae2O,a u Caprinae 25. W większości przypadków średnica jelita cienkiego (intestinum tenue) jest mniejsza aniżeli średnica okrężnicy (coion), znane są jednak pod tym względem wyjątki. Według R. Hessego (1927) wielkość ostateczna danego -esaka jest funkcję powierzchni jego przewodu pokarmowego. Ścianę jelita tworzą trzy zasadnicze warstwy:-śluzówka (mucosa),-mięśniówka (muscularie) i – błona surowicza (serosa). [patrz też: zbm zdrowie bytom, wędrujące jądra, indakaterol ]

Powiązane tematy z artykułem: indakaterol wędrujące jądra zbm zdrowie bytom