Ze zwacza prowadzi do czepca (reticulum) nader obszerny-otwór zwaczowo-czepcowy

Należy przypuszczać, że pierścień, utworzony przez przegrodę poziomą i grzebienie podłużne prawy i lewy jest objawem dążności żwacza do podziału na dwie samoistne komory wtórne. Oczywiście nie wiadomo, czy podział ten kiedyś się urzeczywistni, ale -jest to już inna historia jak powiada Kipling. Zarówno przegroda pozioma jak i obydwa grzebienie podłużne wykazują w swym wnętrzu zgrubienie mięśniówkowe i wysyłają fałdy wtórne. Ze żwacza prowadzi do czepca (reticulum) nader obszerny-otwór żwaczowo-czepcowy (ostium. ruminoreticulare), którego krawędź dolną stanowi słabo zaznaczony – grzebień żwaczowo-czepcowy (crista ruminoreticularisq). Na pograniczu między żwaczem i czepcem widnieje na ścianie górnej żwacza Głęboka rynienka przełykowa (sulcus oesophageus), prowadząca od ujścia przełyku do wąskiego – otworu czepkowego księgowego (ostium reticuloomasicum), W rynience przełykowej, którą pokarm powtórnie przeżuty wędruje wprost z przełyku do ksiąg, rozróżniamy: – sklepienie (fornix), szeroko otwarte ku dołowi oraz dwie-wargi (labia), ograniczające światło rynienki. [podobne: jak wyleczyć zajady, laktomag b6, euromedicus gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedicus gdynia jak wyleczyć zajady laktomag b6