Zoladek posiadajacy sluzówke pokryta nablonkiem

Żołądek posiadający śluzówkę pokrytą nabłonkiem jednowarstwowym cylindrycznym zwie się – żołądkiem prostym (rentriculus simplex), natomiast żołądek posiadający zarówno część gruczołową jak i część przedsionkową, będziemy nazywać – żołądkiem złożonym (rentriculus compositus). Na krzywiźnie większej, niedaleko od wpustu, widnieje u Świniowatych spory – zachyłek żołądkowy (diverticulum. veruriculc), którego wnętrze jest wysiane śluzówką o gruczołach typu wpustowego. Pozostałe rodzaje gruczołów są przesunięte przez część przedsionkową w kierunku odźwiernika. Z powyższego wynika, że żołądek Świniowatych należy do typu złożonego, powikłanego obecnością wspomnianego zachyłka żołądkowego o znaczeniu niewyjaśnionym. To wypieranie nabłonka wydzielniczego przez nabłonek wielowarstwowy zaznacza się jeszcze bardziej u wielu Gryzoni, jak to stwierdzamy np. u Mus musculus , a zwłaszcza u polnika zwyczajnego Microtus arralis . Żołądek złożony występuje u wielu roślinożerców, jak to zobaczymy w dalszym ciągu. [patrz też: budowa żołądka krowy, fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego pdf, ptg rekomendacje ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa żołądka krowy fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego pdf ptg rekomendacje